+381 24 544 200 cisz@tippnet.rs

A Vajdasági Magyar Civil Szövetség (CISZ) fórumot szervezett 2014. május 24-én Az MNT tevékenysége civil szemmel címmel. Az volt a cél, hogy minél több civil véleményt meghallgassunk, s ezek alapján tegyünk javaslatokat a jövőben az illetékes testületeknek. A bő két órás fórumon sokan felszólaltak. Ezeknek a felszólalásoknak a szubjektív összegzése következik az alábbiakban.

A felszólalások során kiderült, hogy néhány alapfogalom tisztázásra szorul. Tisztáznunk kellene, hogy mit/kit nevezünk civilnek, és mit jelent a politizálni szó. Többen mondták, hogy a politika és a civilség szétválasztandó, ugyanakkor az, aki közéleti szereplést vállal, a szó klasszikus értelmében politizál. Örök kérdések ezek a civilek politikától való függetlenségével együtt.

Több fölszólalásból is kicsengett, hogy a civileket is érintik a szerbiai és a vajdasági magyar politikai életben uralkodó mindenkori viszonyok.

Az egyik fölszólaló szóvá tette társadalmunknak azt a nagy hiányosságát, hogy közösségünk tagjai, vagyis a „széles néprétegek” nincsenek tisztában a civil szervezetek szerepével a társadalomban. Egyféle felvilágosító munkára lenne szükség ezen a téren. Sajnos nem csak a civilség fogalma nem ismert, hanem sokan mindenféle közösségi szerveződéssel, eseménnyel szemben passzivitást tanúsítanak. A lappangó erőforrások mozgósítására lenne szükség.

Ahhoz, hogy humán erőforrásunk „bemozduljon”, azaz hogy a mindennapi életünket különböző társadalomjobbító mozgalmakban való részvétel jellemezze, mindenképpen szükséges a civil-civil kommunikáció. A kommunikáció segítségével erősíthetőek és összehangolhatóak a meglévő civil kezdeményezések.

A kommunikációban kimagasló szerepe van a médiának. A média segítségével a civilek tevékenységének és hasznosságának a közgondolkodásban való jelenléte fokozható.

Többen elmondták, hogy ilyen jellegű fórumokra legalább évente szükség volna, mert most is kiderült, van mit mondanunk egymásnak.

A jövőbeni MNT-ben javasoljuk, hogy a civil jelenlét mellett oda kellene figyelni a különböző tevékenységi területek lefedettségére is, például a média és a vállalkozók jelenlétére.

A találkozó meghívójával kiküldött vitaanyag gyakorlatilag kiállta a kritikákat, a legtöbb fölszólaló egyetértett a leírtakkal, és konkrét módosítási javaslat sem hangzott el. A fórum egyik célja éppen ez volt, hogy a vitaindító anyag a civil sokszínűség és a különvélemények létjogosultságának elismerése mellett egyféle legitimitást nyerjen és lehetőleg egy közös álláspontot tükrözzön.

A másik cél pedig az volt, hogy javaslatok hangozzanak el, hogyan tudnak a civilek abban segíteni, hogy a jelenlegi összetételű MNT civileket érintő eredményei átöröklődjenek az új összetételű MNT-re is.

A fórum kulturált légkörben, egymás odafigyelő meghallgatásával, jó, igazi civilesen toleráns és kreatív hangulatban zajlott le.

Béres Zoltán, a Vajdasági Magyar Civil szövetség elnöke

Kitűzés a Pinteresten

Megosztom