+381 24 544 200 cisz@tippnet.rs

Vajdasági Magyar Civil Szövetség Civil Tájékoztató Fórumot szervezett Hertelendyfalván a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület székházában. A civil szervezeti vezetők és tagok a következő előadókat hallgathatták meg.

Kása Zsolt a temesvári Szórvány Alapítvány munkatársa bemutatta a Szórvány Alapítványt, amely most ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Az alapítványt egyetemi oktatók, középiskolai tanárok, kutatók, újságírók hozták létre abból a célból, hogy erkölcsi, szakmai és társadalmi téren szolgálja a Bánságban együtt élő különböző nemzeti közösségek kölcsönös megismerésének, a kisebbségek önismeretének illetve a többség és kisebbségek közötti harmonikus kapcsolatok ügyét. Tevékenysége sokrétű: képzések, rendezvények szervezése, kutatások végzése, könyv és folyóirat kiadás, kulturális programok szervezése, futó projektek bonyolítása.

Béres Zoltán (Vajdasági Magyar Civil Szövetség) a civil szervezetek helyzetéről beszélt. Elhangzott, hogy a civil szervezetek tevékenységeiben való részvétel közösségi erőket mozgósít és az egyéneket a közösségben tartja. Ezért fontos, hogy a civil világunk minél sokszínűbb legyen. Bemutatta a 2011-2012-ben megszervezett kérdőíves felmérésben részt vevő Dél-bánáti civil szervezetek névsorát és megállapításra került, hogy nagy részük még ma is tevékenykedik, sőt, olyan is van, amely azóta megszűnt és most újraszerveződik. A jelenlevőkkel közösen az a vélemény fogalmazódott meg, hogy ennyi év után szükséges volna egy újabb hasonló kutatás elvégzése, amelynek eredményeit a korábbi állapotokkal összevetve fontos következtetések lennének levonhatók a vajdasági magyar közösség további fejlődési irányának meghatározását illetően.

Stausz Edina (Vajdasági Magyar Civil Szövetség) beszámolt a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainál felmerülő változásokról. A tervek szerint összevonásra kerülnek a működési és a szakmai pályázatok és 2019 januárra tervezik a pályázat kiírását. A pályázatok kezelését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. veszi át és a honlapjukon már megtalálható a belépés az EPER rendszerbe (Elektronikus Pályázati és Együttműködési Rendszer), amelyen keresztül történik a pályázatok beadása.

A Civil Tájékoztató Fórum jó hangulatban telt, számos feltett kérdés megválaszolásra került. A program közös beszélgetéssel és jó hangulatú megvendégeléssel zárult.

Kapcsolódó hír:

www.pannonrtv.com

PannonRTV felvétele

Kitűzés a Pinteresten

Megosztom